środa, 3 listopada 2010

  
LISTA OBIEKTÓW Z OBSZARU CHORZOWA WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO

1. - Kościół p. w. św. Józefa Robotnika
- Górnośląski Park Etnograficzny - A/733/66

2. - Kościół p. w. św. Antoniego
- ul. Kopernika 1 - A/1482/92

3. - Kościół p. w. św. Barbary
- ul. 3 -go Maja 18 - A/1235/78

4. - Kościół p. w. św. Wawrzyńca
- ul. Lwowska/ Konopnickiej - A/1199/72

5. - Kościół ewangelicki im. Elżbiety
- ul. Katowicka 94/Metalowców - A/1201/72

6. - Willa z ogrodem Dyrektora Huty
- ul. Batorego 44 - A/193/06

7. - Kamienica mieszczańska
- ul. Dąbrowskiego 11 - A/1682/99

8. - Szkoła, ob. IV LO im. M. Skłodowskiej - Curie
- ul. Dąbrowskiego 34 - A/1267/81

9. - Dom rzeźbiarza Teodora Kalidego
- ul. Kalidego 1 - A/1203/73

10. - Kamienica mieszczańska
- ul. Powstańców 18/ Sobieskiego 6 - A/1474/92

11. - Starochorzowski Dom Kultury
- ul. Siemianowicka 59 - A/1459/92

12. - Zespół Szpitala Miejskiego im. A. Mielęckiego
- ul. Strzelców Bytomskich 11 - A/1357/85

13. - Poczta główna
- ul. Pocztowa 1/ Wolności 2 - A/1327/84

14. Dom Starców, poźn. Dom Małego Dziecka - ob. filia WSB w Poznaniu
- ul. Wandy 66 - A/1639/97

15. - Budynek Komunalnej Kasy Oszczędności
- ul. Zjednoczenia 1 - A/1647/97

16. - Szpital im. Urbanowicza
- ul. Zjednoczenia 10 - A/1326/84


17. - Zespół Rzeźni Miejskiej
- ul. Krakusa 3 - A/1358/85


18. - Zespół Szybu „Elżbieta”
- ul. Siemianowicka - A/1249/81


19. - Park Hutników
- ul. Powstańców/Dąbrowskiego - A/49/01

20. - Zespół osady chłopskiej
- Pl. św. Jana 2-10, Bożogrobców 14, 20, 22
- A/1200/72

21. - Kościół p. w. św. Marii Magdaleny
- ul. Bożogrobców 31 - A/206/07

22. - Ratusz Gminy Wielkie Hajduki
- ul. Ratuszowa 3 - A/113/04

23. - Wieża wyciągowa szybu „Prezydent”
- ul. Kościuszki/Parkowa - A/228/08

24. - Probostwo parafii św. Jadwigi
- ul. Wolności 51 - A/241/09

25. - Kaplica cmentarna
- ul. Drzymały/ teren cmentarza - A/242/09

26. - Kościół p. w. św. Józefa
- ul. Łagiewnicka 17 - A/243/09

27. - Kościół im. Ks. M. Lutra
- ul. Powstańców 13 - A/244/09

28. - Probostwo Parafii św. Barbary
- ul. 3-go Maja 18 - A/240/09

29. - Dom Pomocy Społecznej Sióstr Miłosierdzia
- ul. Powstańców 45 - A/281/09

30. - Kościół p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wraz z probostwem
- ul.Farna 3 - A/282/09

31. - Dawna szkoła ewangelicka
- ul. Piotra 9 - A/283/09

32. - Ratusz Miejski
- Rynek 1 - A/292/10

33. - Dawna Willa Dyrektora Huty, ob. przedszkole
- ul. Sobieskiego 13 - A/307/10

34. - AZSO im. J. Słowackiego
- ul. Dąbrowskiego 36 - A/310/10

35. - Probostwo Parafii św. Józefa
- ul. Łagiewnicka 17 - A/311/10

36. - Fontanna Chłopiec z łabędziem
- Zabytek ruchomy,
pl. Matejki - B/5/92

37. - Zespół XIX-wiecznych Bram wraz z fragmentami ogrodzenia ze Świerklańca -
- Zabytek ruchomy,
Śląski Ogród Zoologiczny - B/626/92

38. - Zespół witraży Ratusza Miejskiego
- Zabytek ruchomy,
Rynek 1 - Wszczęte postępowanie

39. - Kamienica mieszczańska
- ul. 3-go Maja 15 - Wszczęte postępowanie

40. - Kamienica mieszczańska
- ul. Siemianowicka 46 - Wszczęte postępowanie

41. - Kamienica mieszczańska
- ul. Strzybnego 7 - Wszczęte postępowanie

42. - Kamienica mieszczańska
- ul. Wolności 134 - Wszczęte postępowanie

43. - Kamienica mieszczańska
- ul. Wolności 25 - Wszczęte postępowanie

44. - Kamienica mieszczańska
- ul. Katowicka 60 - Wszczęte postępowanie

45. - III LO im. S. Batorego
- ul. Farna 7 - Wszczęte postępowanie

46. - Schron dowodzenia
- ul. Parkowa, Park na Wzgórzu Redena - Wszczęte postępowanie

47. - Zespół osady chłopskiej
- Pl. św. Jana 16 - Wszczęte postępowanie

48. - Zespół osady chłopskiej
- Pl. św. Jana 36 - Wszczęte postępowanie

49. - Willa di Biasi
- ul. Dąbrowskiego 22 - Wszczęte postępowanie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz